DIY活動體驗

※ 110年4月份假日(週六、週日)及週五下半天,停止DIY活動!
 

貓頭鷹筆筒 DIY

單價 100 元,團體(30 人以上)單價 80 元

須事先預約,預約專線 04-25872191#736,展售中心。

 

甲蟲彩繪 DIY

單價 100 元,團體(30 人以上)單價 80 元。

須事先預約,預約專線 04-25872191#736,展售中心。

 

陸續更新推出